شکستگی استخوان دست

شکستگی استخوان دست و فیزیوتراپی بعد از شکستگی دست

شکستگی استخوان دست ، بدون شک مهم ترین قسمت درمان شکستگی ها بازپروری Rehabilitation آنها است. دراغلب شکستگی ها همچون شکستگی استخوان دست نیازی به جا اندازی وجود ندارد. در اغلب شکستگی ها همچون شکستگی استخوان دست نیازی به بی حرکت کردن وجود ندارد ولی در همه شکستگی ها باید بازپروری انجام شود و نتیجه درمان شکستگی استخوان دست به طور مستفیم متاثر از نتیجه بازپروری است.

 

به منظور دریافت خدمات فیزیوتراپی بعد از شکستگی دست در منزل و محل کار خود با ما تماس بگیرید تا متخصصین ما با کلیه تجهیزات لازم در منزل و محل کار شما برای انجام فیزیوتراپی بعد از شکستگی دست حاضر شوند.

۰۹۱۲۰۱۷۸۵۶۸ – ۰۲۱۸۷۷۶۱۶۷۶

مرکز توانبخشی ایرانیان

چگونگی فیزیوتراپی بعد از شکستگی دست :

مرحله بازپروری بلافاصله پس ازشروع درمان شکستگی استخوان دست آغاز می شود. هدف از بازپروری دوچیز است. اول این که کارآیی اندام را تا حد ممکن حفظ کنیم و مانع از کاهش کارآیی آن در طول مدت درمان شویم و دوم اینکه وقتی شکستگی استخوان دست درحال جوش خوردن است سعی کنیم کارآیی از دست رفته آن را به آن برگردانده و کارکرد Function آن را به وضعیت قبل از شکستگی استخوان دست برگردانیم . برای بازپروری، بیمارباید تحت نظر یک فیزیوتراپ کارآزموده باشد مگر در شکستگی های جزئی که با آموزش، خود بیمار می تواند اقدام های مورد نیاز را انجام دهد. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت نحوه انجام فیزیوتراپی بعد از شکستگی دست است.

شکستگی استخوان دست و فیزیوتراپی بعد از شکستگی دست
شکستگی استخوان دست و فیزیوتراپی بعد از شکستگی دست

 

متاسفانه در بیشتر کلینیک های فیزیوتراپی اقدام هایی که برای بیماران انجام می شود منحصر می شود به متصل کردن دستگاه هایی به بدن بیمار برای گرم کردن موضع درد و یا دادن تحریک الکتریکی به اندام . این روشها گرچه می توانند مفید باشند ولی قسمت بسیار کوچکی از بازپروری را تشکیل می دهند . مهم ترین قسمت بازپروری که زیر نظر یک متخصص فیزیوتراپی انجام می شود انجام انقباض های عضلانی ، حرکت های اندام و نرمشهای لازم است. متخصص فیزیوتراپ این حرکت ها را به بیمار آموزش داده و آن ها را در کلینیک فیزیوتراپی و یا در منزل شما انجام می دهد ولی قسمت اعظم کار باید به توسط خود بیمار و در منزل انجام شود.

فیزیوتراپی مچ دست

اشتباه ترین فکر که دراکثر بیمارها وجود دارد این است که بازپروری را متخصص فیزیوتراپی انجام می دهند. این فکر مطلقا اشتباه بوده و پیروی ازآن موجب مشکل های جبران ناپذیری برای بیمار می شود . قسمت عمده بازپروری، انجام حرکت ها و نرمشهای مخصوص است و وظیفه متخصص فیزیوتراپی آموزش آن ها به بیمار بوده و وظیفه بیمار انجام آن نرمشها به طورمکرر و مداوم درمنزل است . تنها انجام مداوم نرمشها است که می تواند تضمین کننده یک بازپروری مناسب و به دست آوردن یک نتیجه مناسب از درمان شکستگی استخوان دست باشد.

بیمار باید از اندام درمان شده اش مانند قبل از شکستگی استخوان دست استفاده کرده و آن را در فعالیت های روزمره بکار گیرد مگر کارهای خاصی که پزشک آن ها را ممنوع کرده باشد.

 

بازپروری بعد از درمان بسته شکستگی استخوان دست :

وقتی برای درمان شکستگی استخوان دست ازگچ یا آتل استفاده شده بیمار باید مفاصلی را که خارج از گچ قرار دارند به طور مرتب حرکت بدهد. به طورمثال اگر برای شکستگی مچ دست از گچ استفاده شده و قسمت پایینی گچ تا کف دست کشیده شده است بیمار باید در طول روز به طور مرتب تمامی مفاصل انگشتان دستش را حرکت داده و انگشتان خود را مرتبا بازو بسته کند .

مفاصلی که درداخل گچ بی حرکت شده اند تا موقعی که درگچ هستند قابل حرکت دادن نیستند ولی بیمار می تواند عضله های زیرگچ را بدون حرکت دادن مفاصل به طور مرتب منقبض و منبسط کند . به این نوع انقباض ها عضلات انقباض ایزمتریک Isometric contraction می گویند وانجام آن ها برای حفظ قدرت عضلات حیاتی است .

شکستگی استخوان دست و فیزیوتراپی بعد از شکستگی دست
شکستگی استخوان دست و فیزیوتراپی بعد از شکستگی دست

بازپروری بعد از درمان باز شکستگی استخوان دست :

وقتی که شکستگی استخوان دست بیمار به وسیله جراحی و با استفاده از ایمپلنت هایی مثل پیچ، پلاک یا نیل بی حرکت و فیکس شده است بیمار باید هرچه زودتر حرکت های تمامی مفاصل اندامش را شروع کند. دیر شروع کردن این حرکت ها موجب خشک شدن مفاصل می شود. این حرکت ها دو دسته اند. دسته ای از حرکت ها به صورت غیر فعال یا پاسیو Passive انجام می شوند. به این معنا که خود بیمارمفصل را با قدرت عضله های اطراف آن حرکت نم یدهد بلکه مفصل را با دست گرفته و آن را خم و راست می کند و یا فرد دیگری مفصل او را خم و راست می کند . دسته ای دیگر از حرکت ها به صورت فعال یا اکتیو Active انجام می شوند یعنی بیمار بااستفاده از قدرت عضله های اطراف مفصل ، آن مفصل را خم و راست می کند.

ساییدگی مچ دست و آرتروز مچ دست

به تدریج که حرکت های مفصل به وضعیت مطلوبی رسید بیمار با اضافه کردن وزنه هایی به اندام، سعی در انجام نرمش هایی برای افزایش قدرت عضلات اطراف شکستگی استخوان دست می کند . هر چه قدرت عضله های اطراف شکستگی استخوان دست بیشتر باشند شکستگی استخوان دست زودتر جوش می خورد .

غفلت ازحرکات لازم برای بازپروری اندام شکسته شده موجب افزایش تورم اندام، کاهش قدرت عضلانی و ازهمه بدتر محدود شدن حرکت های مفصلی دراندام شکسته شده گشته و می تواند عوارض جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

 

به منظور دریافت خدمات فیزیوتراپی بعد از شکستگی دست در منزل و محل کار خود با ما تماس بگیرید تا متخصصین ما با کلیه تجهیزات لازم در منزل و محل کار شما برای انجام فیزیوتراپی بعد از شکستگی دست حاضر شوند.

۰۹۱۲۰۱۷۸۵۶۸ – ۰۲۱۸۷۷۶۱۶۷۶

مرکز توانبخشی ایرانیان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *